அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Wednesday, August 10, 2011

ஊழியர் அளவீடுகள்

ஊழியர் அளவீடுகள்BSNL ன் நிர்வாக கமிட்டி 2006 முதல் புதிய ஊழியர் அளவீடுகள் குறித்து பேசி வருகிறது. ஏப்ரல் 2010ல் வெர்ஸன் 3யை வெளியிட்ட நிர்வாகம் தற்போது ஆகஸ்ட் 2011ல் வெர்சன் 4 என அதை திருத்தி கூடுதலாக அளவீடுகளை இறுக்கமாக்கி வெளியிட்டுள்ளது.
SSA மட்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள அளவீடுகள் குறித்து ஊழியர் அறிய தந்துள்ளோம்.

RM
.5k to 2 k வரை 1 RM
2k to 5k 3 RM
5k to 10k 4 RM
10k மேல் 5 RM
புறப்பகுதி(Outdoor)
2000 இணைப்புகளுக்கு 1 RM
ஸ்டோர்
துணைக்கோட்டம் 1 RM
மாவட்டம் 2 RM
1லட்சம் இணைப்புகளுக்கு மேல் உள்ள மாவட்டம் 4 RM

கேபிள் பராமரிப்பு
4000 இணைப்புகளுக்கு 1 RM
குழி தோண்டுதல் போன்றவைகளுக்கு காண்ட்ராக்ட்

RM அளவீடுகளில் Version 3 விட Version 4 இறுக்கமாக்கப்பட்டுள்ளது. உள்பகுதியில் 5000 இணைப்புகள் வரை 4 RM என்று 2010ல் சொன்னதை 2011ல் 3 என குறைத்துகாட்டுகிறது நிர்வாகம். அதேபோல் அவுட்டோர் பகுதியில் 1500க்கு 1 RM என்பதை 2000 என அளவீடுகளில் உயர்த்தியுள்ளனர். கேபிளில் 3000 இணைப்புகள் 1 RM என்பதை 4000 என உயர்த்தியுள்ளனர். ஸ்டோர் பகுதியில் துணைக்கோட்டம் 2 RM என்பதை 1 RM என மாற்றியுள்ளனர்.

TM
2500 இணைப்புகளுக்கு 1 TM
10000 DSLAM(BB Switch) 1 TM

புறப்பகுதி(Outdoor)
.5k வரை 1 TM
.5k to 2 k 300 இணைப்புகளுக்கு 1 TM
2kக்கு மேல் 750 இணைப்புகளுக்கு 1 TM

கேபிள் பராமரிப்பு

2k வரை 1 TM
2kக்கு மேல் 4000 இணைப்புகளுக்கு 1 TM

மார்கெட்டிங் 1 TM per AGM
WLL programming 5000க்கு 1 TM
ஸ்டோர் 1 TM லட்சம் இணைப்புவரை

TMஅளவீடுகளில் Version 3 விட Version 4 புறப்பகுதி கேபிள் பராமரிப்பு பகுதிகளில் இறுக்கமாக்கப்பட்டுள்ளது

TOA
CSC 10000 வாடிக்கையாளர்களுக்கு 1 SrTOA
HR Package 1000 ஊழியர்க்கு 1 SrTOA
Temp Adv etc 1000 ஊழியர்க்கு 1 SrTOA
Bank Accts 500 ஊழியர்க்கு 1 SrTOA
Remitance 25000 இணைப்புகளுக்கு 1 SrTOA
Marketing 1 SrTOA
Call Centre 1லட்சம் இணைபுகள் வரை 1 SrTOA
Record Keeping 10000 postpaid 100000 prepaid வாடிக்கையாளர் 1 SrTOA
Outstanding 20000 இணைப்புகளுக்கு 1 SrTOA
MM Store 2 SrTOA
LeaveReserve 1 SrTOA
EMC 1250 cases மாதம் 1 SrTOA

TTA
BroadBand 4000 DSLAM 1 TTA
BroadBand 5000 இணைப்புகள் 1 TTA
Commercial 20000 வடிக்கையாளர்கள் 1 TTA
Marketing 1 TTA
Transmission 580 PCM Streams 1 TTA
OFC Route 200KM 1 TTA
LC 200 1 TTA
Call Centre 100000 இணைப்புகள் 1 TTA
PowerPlant 1 TTA
FRS 1 TTA
Internal Mtce 4 TTA
BTS Urban 60 Rural 30 1 TTA

TTA அளவீடுகளில் Version 3 விட Version 4 BTS பகுதியில் இறுக்கமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதைத்தவிர GM, CGM அலுவலகங்கள் CFA CM Sales சிவில் எலக்ட்ரிகல் பகுதிகளுக்கு அளவீடுகள் தனியே தரப்பட்டுள்ளது. நமது அகில இந்திய தலைமை தொழிற்சங்கங்களை கலந்து பேசாமல் புதிய அளவீடுகளால் வரப்போகும் தாக்கம் குறித்து தெரிவிக்காமல் அமுல் படுத்தக்கூடாது என வலியுறுத்தியுள்ளது.
9-8-11