அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, June 21, 2013

National calamity himalayan tsunami


The Standing Committee on Home Ministry on Friday unanimously recommended to the government that the devastation caused by floods in Uttarakhand and Himachal Pradesh be declared a national calamity.