அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Monday, November 7, 2011

1 comment:

  1. THE PROPOSED PROTEST AGAINST REDPLOYMENT IS NOT CORRECT.EXISING EXWCUTIVES ARE NOT FITTEST HIGH LEVEL POSTS.CORRUPTIN AND INEFFICIENCY WILL INCREASE IF EXECUTIVES ARE PROMOTED.

    ReplyDelete