அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, May 11, 2012

Images of Kumbakonam


Kumbakonam Conference Circle Executive Seminar Felicitation to Sethu
ttp://1.bp.blogspot.com/-GiBnic75DG0/T6vW4ZFS7UI/AAAAAAAAAMc/5Qt4MJzcT34/s1600/_DSC0119.JPG" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em">
IUUI/T6vXXw41lSI/AAAAAAAAAM0/xe5-9VOCjuc/s320/_DSC0189%2Bcomp.JPG" />

No comments:

Post a Comment