அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Sunday, March 14, 2010

பொறுப்பற்ற முடிவுகள்

Irresponsible Decisions of BSNL Board

No comments:

Post a Comment