அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Thursday, May 6, 2010

டி ஓ டி தனது ஒப்புதலை 5--5-2010 தேதியிட்டு வெளியிட்டுள்ளது. அதிகாரிகளின் ஊதியமாற்றத்துடன் முரண் கூடாது.ஓய்வூதியசுமை 60 சதத்திற்கு மேல் கூடாது என வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது.78.2க்கு இடமளிக்கும் வகையில் வழிகாட்டுதல் அமைந்துள்ளது.
"All instructions/ guidelines issued by DPE/GOI in this regard from time to time may be scrupulously followed" என்று வழிகாட்டுதல் தரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதல்படி உடனடியாக 78.2யையும் உள்ளடக்கிய உடன்பாட்டை ஏற்படுத்தி பி எஸ் என் எல் உத்தரவு வெளியிடமுடியும். ஜே யே சி முன்கை எடுத்திடவேண்டுகிறோம்

No comments:

Post a Comment