அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Tuesday, May 4, 2010

ஊதிய மாற்றம்

ஊதியமாற்ற வேலைகள் டி ஓ டியில் முடியும் தறுவாயில் உள்ளதாக அறிகிறோம். வேலைநிறுத்த வாக்குறுதிப்படி மே 5 (அ) 6 தேதிகளில் ஒப்புதல் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.

No comments:

Post a Comment