அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Monday, June 21, 2010

மாவட்ட செயலர்களுக்கு

தோழர்களே
வணக்கம். தர்மபுரி மாநில செயற்குழுவில் ஊழியர் பிரச்சனைகளை முழுமையாக விவாதிக்க விழைகிறோம். எம்மாதிரி ஊதிய அனாமலி, 04-09 காலத்தில் பதவிஉயர்வு பெறுவோர் எவ்வளவு- பதவி உயர்வு திட்டத்தால் ஏதாவது பாதிப்பு வந்துள்ளதா போன்றவை விவாதிக்கப்படவேண்டும்.
கட்டிட நிதி, நன்கொடை ஆகியவற்றை கட்டாயம் கொணரவேண்டும்.
மா.செ 18-6-10

No comments:

Post a Comment