அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Thursday, August 5, 2010

தோழர்களே!

வணக்கம். ஆக 14 கிளைச் செயலர்கள் கூட்டத்தை திட்டமிட்டு வெற்றிப்பெற செய்திட பணியாற்றி வருவீர்கள் என கருதுகிறோம். நமது வேலைமுறையில் புதுப்பாங்கினை கொணர ஆக 14 உதவும். செயல் முடுக்கம் -அடிமட்ட உறுப்பினர்களின் தேவை குறித்த உணர்வும் பலப்படும். தமிழகத்தில் நமது அனைத்து தலைவர்களும் கூடி விவாதிப்பது உற்சாகத்தை கூட்டும். ஆக உயர் விடயம் தொட்டு நம் அளவிலான பிரச்சனைகள்வரை கவனப்படுத்தல் நடைபெற வேண்டியது அவசியமானது.

மாவட்ட செயலர்களும் மாநில சங்க நிர்வாகிகளும் ஒருங்கிணைப்பையும் ஒத்திசைவையும் மேம்படுத்த உள்ளனர். வாழ்த்துக்கள் தோழர்களே!

No comments:

Post a Comment