அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, September 30, 2011

கிராக்கிப்படி உயர்வு 4.8 சதம் 1-10-11 முதல் 52 சத கணக்கீடு

அஞ்சல் போனஸ் 60 நாட்கள் இரயில்வே போனஸ் 78 நாட்கள்

2 comments:

  1. nfte vellore:BSNL Board has approved plan to retire 100000 employess through VRS and to send it to DOT for consideration. Board has also adopted the accounts for the Financial year 2010-11 and BSNL has posted a loss of Rs.6384 crores.

    To know how strong the reaction of the Convener, JAC over the approval of the VRS proposal is.. Click here. Sounds like that hereafter only lip service will be rendered !comment:VELLORE IS VERY VERY CORRECT.VAN IS FOR HIS BUILDING FUND NOT TO OUR USO FUND

    ReplyDelete
  2. LAUGH OR WEEP:-1.FNTO says.It is learnt that Board Meeting dated 30.09.2011 has cleared VRS scheme on DPE Guide Lines and it will be discussed and decided on full board meeting on 04.10.2011. FNTO is trying to improve the scheme.2.VAN says:-BSNL AMID OPPOSITION SENDING VRS PROPOSAL3.TEPU:-WE WILL MODIFY VRS SCHEME

    ReplyDelete