அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Wednesday, April 28, 2010

வேலைநிறுத்த உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இரு பிரச்சனைகளில் முன்னேற்றகரமான வேலைகள் நடக்க துவங்கியுள்ளன என அறிகிறோம். ஊதிய பிரச்சனையில் டி ஓ டி தனது கடமையை விரைவில் முடிக்கும் என்ற உறுதிமொழியை பெற்றுள்ளோம். 1 கோடி விரிவாக்க ஆயத்த வேலைகள் துவங்கியுள்ளன. பென்ஷனில் ஜேஏசி கவனமாக இருப்பது நல்லது. கூட்டாக குறிப்பொன்றை தருவது பாதுகாப்பானது.

No comments:

Post a Comment