அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Monday, January 25, 2010

துறைமுக ஊதிய உடன்பாடுதுறைமுக தொழிற்சங்கங்களின் ஊதிய உடன்பாடு

5 ஆண்டுகள் அடிப்படையில் 78.2 சத கிராக்கிப்படி இணைப்புடன் 23 சத ஊதிய உடன்பாடு BWNC ல் எட்டப்பட்டுள்ளது. BWNC ல் IPA Chairman ஊதிய கமிட்டி தலைவராகவும் இருந்தார். HMS மட்டும் பதவி உயர்வு வேறுபாட்டால் கையெழுத்திடவில்லை. 24-1-2010

No comments:

Post a Comment