அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Sunday, January 24, 2010

முழு ஓய்வூதியம்

33 வருடங்கள் இருந்தால் மட்டுமே முழு ஓய்வூதியம் என்பதை தளர்த்தி பென்ஷன் இலாகா வெளியிட்ட (10-12-09) உத்தரவை DOT வழிகாட்டுதலில் BSNL endorse(22-1-2010)செய்துள்ளது. 1-1-2006 முதல் இந்த தளர்வு அமுலாகும்

No comments:

Post a Comment