அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Thursday, January 21, 2010

DA உத்தரவு

அதிகாரிகளுக்கு கிராக்கிப்படி 5.6 சத (25.3-30.9) உத்தரவு ஜன 19 அன்று பி எஸ் என் எல் ஆல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

No comments:

Post a Comment