அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Monday, February 1, 2010

மாநில மாநாடு

மாநில மாநாடு அறிவிப்பு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட மற்றும் கிளை செயலர்கள் சஙக தகவல் பலகையில் அறிவிப்பை எடுத்து ஒட்டுமாறு வேண்டுகிறோம்.

No comments:

Post a Comment