அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Sunday, February 7, 2010

BSNL Board of Directors 126 ஆவது கூட்டம் பிப்ரவரி 23 அன்று நடைபெறலாம் . ஊதிய மாற்ற ஒப்புதல் நிகழ்ச்சி நிரலில் இடம் பெற வேண்டும் என விழைகிறோம்.

No comments:

Post a Comment