அனைவருக்கும் வணக்கம்
மாநில சங்கத்தின் தமிழ் வலைப்பூ அன்புடன் வரவேற்கிறது

Tuesday, February 2, 2010

MTNL ஊதிய மாற்றம்

MTNL ஊதிய மாற்றம் குறித்த விவரம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. BSNL பரிந்துரைகளுடன் ஊதிய நிலைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்.

No comments:

Post a Comment